Tillgänglighetsredogörelse

Treklövern Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Sidan beskriver hur treklovern.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.